DUYURULAR / AKADEMİK MAKALELER YAYINLANDI

Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16)'da Chemippr projesi hakkında iki makale yayınlandı.

 

Erbay, G., Balun, B. ve Göloğlu, C., “Kimyasal Kökenli Teknolojik Afetlerin Yönetiminde Pragmatik Bir Yaklaşım: Seveso Direktifi”, Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu, 2-4 Mart, 2016, Karabük, Türkiye, 770-774.

 

Balun, B., Erbay, G. ve Göloğlu, C., “Kimyasal Kökenli Teknolojik Afetlere Yönelik Uluslararası Örgütlerin İlkesel Yaklaşımları: Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü (OECD) Ve Birleşmiş Milletler (UN)”, Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu, 2-4 Mart, 2016, Karabük, Türkiye, 685-688.

 

Daha fazla bilgi için; http://daays.karabuk.edu.tr/default.asp?s=bildiriler