HAMK Üniversitesi

HAMK Üniversitesi bir devlet okuludur. Üniversite, uygulama bilimleri alanında multi disipliner bir yapıda olup; lisans düzeyinde 29 program, yüksek lisans düzeyinde 7 program ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Yaklaşık 7200 öğrenciye sahip HAMK Üniversitesinde 750 öğretim üyesi görev yapmaktadır Avrupa Komisyonu tarafından uluslararası şeffaflık ve akademik/mesleki tanınırlık sağlayan Diploma Eki Etiketi (2014-2017 Diploma Supplement Label) ile ödüllendirilmiştir.

Küresel bazda yaklaşık 100 kurum ile ortak araştırma geliştirme projeleri yürütmektedir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri üzerine 2000-2006 döneminde 140 proje; 2007-2013 döneminde yaklaşık 100 projede aktif olarak yer almıştır.

Özellikle kimyasal risk değerlendirmesi ve endüstriyel risk değerlendirmeleri alanında (önleme, denetleme, planlama, yönetim vb.) konularında çalışmalarına ağırlık vermektedirler.

 

Daha fazla bilgi için;   www.hamk.fi