Metodoloji

Projenin hedef kitlesi doğrultusunda ihtiyaç analizi süreci tamamlanmıştır. Bir sonraki aşama olan Eğitim Modülü içeriğine dair kapsamlı çalışmalar devam etmektedir.